Senapsfestivalen är ett tvåårigt projekt som genomförs med stöd av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Festivalen genomförs 2021 och 2022.

Senapsfestivalen ska samla svenska odlare, producenter samt konsumenter för att öka kunskapen och efterfrågan för svensk odlad senap.